فراخوان نخستین همایش ملی هنرو سلامت در 6 و7 اردیبهشت 1397

تاریخ های مهم همایش:

اخرین مهلت ثبت نام : 25اسفند 96                                                                                                                                                                           

اخرین مهلت ارسال مقالات : 30بهمن 96

زمان همایش : 6 و7 اردیبهشت 97