بدینوسیله به اطلاع می رساند بنابر درخواست های مکرر پژوهشگران و عزیز مبنی بر تمدید مهلت ثبت نام و جلسه شواری

سیاست گذاری همایش مورخ 96/12/28 ،تمدید مهلت ثبت نام تا تاریخ 1 اردیبهشت  ماه  تصویب شد.

لذا خواهشمند است پژوهشگران محترم نسبت به ثبت نام  در این بازه زمانی اقدام نمایند.

باتشکر دبیرخانه نخستین همایش ملی هنرو سلامت