اطلاعیه مهم : تغییر تاریخ برگزاری همایش

 

اطلاعیه مهم : تغییر تاریخ برگزاری همایش 

 


پژوهشگران گرامی !

باعرض پوزش به اطلاع می رسانیم،برگزاری نخستین همایش ملی هنرو سلامت باتوجه به جلسه 18/9/1396 شورای راهبردی کنفرانس به علت تقارن با بزرگداشت روز جهانی عطار نیشابوری و تاکید حامیان مبنی بر برگزاری باشکوه این همایش به اطلاع می رساند زمان برگزاری نخستین همایش ملی هنروسلامت  به تاریخ 6و7  اردیبهشت 1397 موکول گردید.