محورهای نخستین همایش ملی هنرو سلامت

 

نخستین همایش ملی و علمی آموزشی

هنر و سلامت

 

شعار همایش:

"کیمیای هنر در خدمت سلامت"

 

تاریخ برگزاری همایش: 6 و 7 اردیبهشت ماه 1397

 

آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات: 30 آذر 96   تا 29 اسفند ماه تمدید شد

 

محورهای همایش:

محور اصلی: هنر و آموزش علوم پزشکی

محورهای فرعی:

هنر، تعالی و تحول در آموزش علوم پزشکی

 

هنر و رسانه های آموزشی در علوم پزشکی

 

هنر و شیوه های ارزشیابی در علوم پزشکی

 

هنر، تدوین وبازنگری برنامه های آموزشی در علوم پزشکی

 

محور اصلی: هنر ونقش آن در ارتقاء سلامت
محورهای فرعی:

هنر و الگوی زندگی سالم

 

هنر و تعیین کننده های اجتماعی سلامت( فقر، نابرابری های سلامت، ناآگاهی، خشونت، حمایت اجتماعی، حاشیه نشینی و ...)

 

هنر، آموزش و ارتقاء سلامت

 

هنر و مشارکت های مردمی سلامت

 

هنر و پیشگیری از آسیب های روانی

 

هنر، تغذیه و امنیت غذایی

 

هنر، خودمراقبتی و توانبخشی در بیماریها و معلولیتها

 

هنر و مبارزه با دخانیات و سوء مصرف مواد و الکل

 

نقش هنر در طرح تحول نظام سلامت

 

هنر و اصلاح الگوی تجویز تا مصرف دارو

 

هنر درمانی(Art Therapy)

 

هنر و افزایش سطح سواد سلامت (Health Literacy)

 

هنر و پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر

 

هنر و نقش آن در کاهش سوانح و حوادث

 

هنر، صاحبنظران و سیاست گذاران حوزه سلامت

 

هنر، مراقبت و پرستاری

 

هنر و تولید کالاهای سلامت محور

 

هنر،حفظ محیط زیست و منابع طبیعی

 

هنر و تعالی اخلاق حرفه ای

 

هنر و ارتقاء سلامت معنوی

 

هنر و بهسازی محیط های شهری

 

هنر و تحکیم خانواده

 

هنر و مهندسی فضاهای آموزشی، بهداشتی و درمانی

 

هنر،فضای مجازی، فرصتها و تهدیدها

 

هنر و مقتضیات جهان معاصر

 

جامعه و هنرهای اسلامی

 

هنر،سلامت و پژوهش