فرمت ارائه سخنرانی وپوستر

راهنمای تهیه پوستر و ارائه سخنرانی

الف) راهنمای تهیه سخنرانی

مقالات تأييد شده مي بايست در قالب فرمت رايج جهت ارائه سخنراني حداكثر به مدت 10 دقيقه آماده گردد. مدت زمان اختصاص داده شده برای سخنرانی 8 دقیقه و برای پرسش و پاسخ 2 دقیقه در نظر گرفته شده است. کلیه شرکت کنندگان لازم است اسلاید های سخنرانی خود را صرفاً به زبان فارسی آماده نمایند، زبان ارائه سخنرانی به شکل فارسی می باشد.

 • سخنرانان محترم رعایت ساختار یک مقاله علمی(شامل عنوان، مقدمه، مواد و روش ها، نتایج، بحث و نتیجه گیری) که در الگو آمده، ضروری است.
 • لطفا فرمت ارائه سخنرانی مقاله را طبق فرمت ارائه شده درسایت،تاپایان ساعت اداری روز دوشنبه3 اردیبهشت ماه 1397 به ایمیل دبیرخانه (arthealth.neyshabour@gmail.com) ارسال نمائید.

سخنرانان محترم لازم است اسلایدهای سخنرانی خود را الزاماً درفرمت سخنرانی  قرار داده شده ارائه نمایند

*** برای دریافت فرمت ارائه سخنرانی اینجا کلیک کنید.

ب) راهنمای تهیه پوستر

 1. کلیه نویسندگانی که مقاله آنها به صورت پوستر پذیرفته شده، بایستی پوستر مقاله خود را بر اساس فرمت ذیل تهیه کرده و طبق جدول زمانی که متعاقباً از سوی دبیرخانه کنگره اعلام می شود در محل سالن پوسترها نصب نمایند. فرمت پوستر در دو قالب Power Point و Microsoft Publisher در انتهای همین صفحه قابل دانلود است.
 2.  اندازه پوستر بایدحداکثر(افقی) 70 ×(عمودی)100 باشد.
 3. زبان پوستر فارسی است و الزامی است نویسندگان محترم مقالات خود را در بخش پوستر به صرفاًزبان فارسی تهیه نمایند.
 4. عنوان مقاله باید از فاصله 5 تا 6 متری خوانا بوده و قابل مشاهده باشد.
 5. نام نويسنده يا نويسندگان و در خط زيرين آن نام دانشگاه يا موسسه محل انجام تحقيق نوشته مي‌شود.
 6. استفاده از كل مقاله اصلي در قالب پوستر صحيح نيست و بهتر است مقاله در متن در ترکیب با جداول و نمودارها ارائه گردد. تصاوير کمک زيادي به وضوح بيشتر مطلب خواهند کرد.
 7. نویسنده پوستر در زمان نمایش پوسترها در کنار پوستر خویش حضور داشته باشد. (در صورتیکه فرد دیگری پوستر را ارائه خواهد کرد حتماً از مطالب پوستر مطلع باشد.)
 8. با توجه به تعداد زیاد پوسترهای پذیرفته‌شده، هر پوستر طبق برنامه‌ی زمان‌بندی مشخص تنها در یک نوبت از برنامه‌ی کنگره امکان ارائه خواهد داشت. برنامه ارائه پوستر ها متعاقباً در سایت کنگره ارائه خواهد شد.
 9. برای ارائه‌ی پوستر خود و ثبت در کتابچه‌ی نهایی کنگره، حتما باید در کنگره ثبت‌نام و هزینه را پرداخت کرده ‌باشید.
 10. در روز مشخص‌شده برای ارائه، از نیم ساعت قبل از زمان ارایه به غرفه‌ی مخصوص ثبت پوسترها مراجعه کنید.
 11. پوستر خود را حتما در محلی که برای شما مشخص می‌شود نصب کنید.

نویسندگان بایستی پوستر خود را الزاماً درفرمت پوستر قرار داده شده ارائه نمایند

*** برای دریافت فرمت پوستر اینجا کلیک کنید.