فراخوان همایش وگروه های هدف

نخستین همایش ملی و علمی آموزشی هنر و سلامت

شعار همایش:

"کیمیای هنر در خدمت سلامت"

تاریخ های مهم همایش:

اخرین مهلت ثبت نام : 25اسفند 96                                                                                                                                                                           

اخرین مهلت ارسال مقالات : 30 آذر 96      تا 29 اسفند  ماه تمدید شد

زمان همایش : 6و7 اردیبهشت ماه  97

مخاطبین و گروه های هدف همایش:

همایش ملی هنر وسلامت با حمایت دانشگاه ها ومجامع علمی معتبر وبه ویژه ستاد تحول نظام آموزش پزشکی منطقه 9 آمایشی در تاریخ 6 و7 اردیبهشت ماه 1397 در خراسان رضوی - شهرستان نیشابور برگزار خواهد شد. مخاطبان اصلی این همایش متخصصان وپژوهشگران حوزه هنر ، فنی و مهندسی و علوم پزشکی خواهد بود.

کمیته علمی واجرایی از تمامی گروه های زیر دعوت به عمل می آورد تا ضمن ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی و محصولات هنری خود ، از مباحث هنری ،علمی وکاربردی کنفرانس نیز استفاده نمایند:

* سیاست گذاران وبرنامه ریزان در حوزه فرهنگ، هنر و علوم پزشکی

* دانشگاه ها ومراکز مطالعاتی وکلیه موسسات هنری ، پژوهشی وآموزشی در زمینه های مرتبط با هنر و سلامت

* کلیه نهادها وسازمان های سیاست گذار در امور فرهنگ، هنر و سلامت

* انجمن های صنفی وعلمی وتشکل های مردم نهاد

* صاحبنظران ،اندیشمندان ، اساتید ، اعضای هیأت علمی وکارکنان شاغل در مراکز آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سراسر کشور

* دانشجویان وپژوهشگران در مراکز آموزش عالی وابسته به وزارتخانه‌های علوم تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سراسر کشور