اهداف برگزاری همایش

نخستین همایش ملی و علمی آموزشی هنر و سلامت

شعار همایش:

"کیمیای هنر در خدمت سلامت"

 

درباره همایش:

تغییراتی که هنر در روح انسان ایجاد می کند وتاثیراتی که می تواند بر ابعاد گوناگون فرهنگ سلامت داشته باشد برکسی پوشیده نیست.کیمیای هنر ابزاری

است که اگر درست شناخته شود و بصورت مناسب بکار آید می تواند سلامت را در حد اعلای خود ارتقاء دهد.

ضرورت انجام همایش:

در راستای طرح تحول نظام آموزش پزشکی، ایده به کارگیری آموزه­های هنری در تحول و نوآوری و طراحی روشهای نوین آموزش پزشکی می­تواند کارساز

باشد. همچنین جامعه کنونی ما در حال حاضر با مشکلات و معضلات بسیاری بویژه در بعد فرهنگ سلامت مواجه است و هنر برای بهبود و رفع تمامی

مشکلات جامعه می تواند راهکارهای مناسبی پیشنهاد نماید به ویژه مسائلی که ریشه در  بعد فرهنگی داشته باشد. فرهنگ سلامت هم از این امر مستثنی نیست

و قطعاً با رویکرد به هنر، تا حد زیادی می توان فرهنگهای نادرست بهداشتی در ابعاد سه گانه را رفع و با شیوه های نوآورانه هنری به اصلاح و نهادینه

نمودن فرهنگ درست اقدام نمود.

اهداف برگزاری همایش:

کمیته علمی واجرایی همایش ملی آموزشی هنرو سلامت در تلاش هستند با برگزاری این همایش بتوانند ضمن فراهم سازی فرصتی مغتنم درجهت بهره مندی

مستمر ونهادمند از خرد جمعی وکمک به ارتقاء کمی وکیفی اهداف وبرنامه های مشترک درسایه تعامل وهمکاری متقابل موسسات علمی ، آموزشی وپژوهشی

وسازمانها ونهادهای دوتی وغیر دولتی در سطح ملی در راستای اهداف کلی زیر گام بردارند:

 

هدف کلی: توسعه و نهادینه نمودن فرهنگ سلامت ونهایتا ارتقاء سلامت با معرفی با بکارگیری آموزه های هنری

 

هدف عملیاتی: تحقق یکی از اهداف کلی برنامه عملیاتی با عنوان «برگزاری همایشهای علمی در راستای توسعه دانش هنر و سلامت»

اهداف فرعی:

الف)آشنا نمودن اساتید و پژوهشگران و برنامه نویسان آموزشی با شیوه های نوین و خلاقانه آموزش

 

ب) کمک به معرفی و تثبیت دانشکده علوم پزشکی نیشابور بعنوان قطب هنر و سلامت در منطقه

 

ج) ارائه آخرین دست آوردهای علمی و پژوهشی کشور در زمینه کاربرد هنر در سلامت