اطلاعات همایش

نخستین همایش ملی و علمی آموزشی هنر و سلامت

شعار همایش:

"کیمیای هنر در خدمت سلامت"

کاتالوگ همایش